Djur, natur & miljö

Den här kursen vänder sig till dig som vill ha en ökad kunskap om arbete med röjsåg för att kunna förvalta din skog på bästa sätt. Som kursledare har du Tommy Israelsson som är oerhört kunnig och erfaren och har i hela sitt yrkesliv arbetat inom skogsnäringen.

Han kommer bl.a att gå igenom teoretiskt varför röjning är så viktigt så att du får kunskap och förståelse för skogens skötsel och trädens biologiska förutsättningar. Du kommer också att få en genomgång av hur du gör bra stamval/hektar för att du ska kunna öka volym- och kvalitetsproduktionen men även vilka säkerhetsföreskrifter som gäller och var man kan hitta dem. Framför allt din egen säkerhet och hur man ska undvika skador.

Rent praktiskt kommer du bl.a att få en genomgång av röjsågen och dess delar, din utrustning och hur du filar. Du kommer att arbeta med olika arbetstekniker, exempelvis svepröjning i ungskog, hur du planerar din gång, hur du planerar en bra "målbild" över rätt stamantal. Du kommer också att få arbeta med mätlina (röjsnöre) och mätkäpp för att kontrollera resultatet av din skogsvård.

Upplägg
Kursen består av ett teoripass 18.00-21.00
Ett praktiskt pass i skogen 9.00-16.00

Bra att veta
Ta med dig egen utrustning, hjälm, röjsåg och varselväst.
Kontakt: Åza Westman 073-0694372

Välkommen till en lärorik kurs!