Transport

En kurs som leder till kustskepparintyg innehåller teoretisk utbildning i bland annat navigation, sjövägsregler och båtlivskunskap. Efter att du har tagit kustskepparexamen har du tillräckliga kunskaper för att framföra ett fritidsfartyg (”12×4 m”) i mörker och i dagsljus med nedsatt sikt.

Du får de kunskaper du behöver för att göra en längre färd utomskärs.
Kursinnehåll: instrumentnavigering, mörkernavigering, säkerhet ombord samt sjösäkerhet för gång utomskärs och på öppet vatten m.m.

Efter avslutad kurs anordnas examination för Kustskepparintyg, kostnad 450 kr som betalas direkt till provförrättaren.

Gruppen träffas 1 gång i veckan.
Teori blandat med praktiska övningar och sjökortsarbete.
Båtpraktik och förarbevis båt krävs för att att få Kustskepparintyg

Ledare
Sven-Erik Mattjus

Material
Vi använder nedanstående kursmaterial vilket kan beställas från "Nautiska Magasinet" http://www.nautiska.se/
Nautisk linjal 40cm
Transportör M888 27cm
Passare M91 18,5cm
Kort1 Symboler och Förkortningar
Kursboken Fritidsskepparen
Arbetsbok för kustskepparintyget
Övningssjökort Kustskeppare 61/93

Beställ kursmaterialet så att ni har det innan kursstart..

Preliminärt startdatum - vi kontaktar dig när vi har bestämt datum för kursstart
Ring Vuxenskolan, tel. 0910-85010 för mer information.