Intresseanmälan Skoglig grundkurs våren 2017

Intresseanmälan Skoglig grundkurs våren 2017

Djur, natur & jakt

Genom teori och praktiska moment får du en inblick i modern skogsproduktion med miljöhänsyn. Plantering, skogsvård, markplanering, röjning är delar som tas upp under kursen. Kursen avslutas med en utedag i lämplig skogsmiljö under våren.
Kursen startar när tillräckligt många har anmält sig.