Hälsa & välbefinnande

Klassisk yoga med rötter i Pune Indien.

Fokus är på korrekt anatomisk linjering i de fysiska positionerna för att skapa harmoni i kroppen.
Hjälpmedel som klossar, bälten och bolster används för att göra praktiken mer precis.

Målet med yoga är ökad självkännedom och bättre mående såväl fysiskt som mentalt.
Dit når vi genom att på ett intelligent, fokuserat och metodiskt vis använda
kroppen, andningen och sinnet tillsammans.

Jakob är yogalärare, sjukgymnast och bonde.
Första kontakt med yogan var i yngre tonåren
och sedan 2006 har Jakob regelbundet studerat
för sin Indiske yogalärare Ali Dashti.

Jakob har undervisat yoga sedan 2009 och
kombinerar denna sysselsättning med
att arbeta som sjukgymnast och
att odla grönsaker.

kostnad för kursen är 1800 kr för 14 gånger
Kursen hålls på fritidscentrum/kampsportslokalen start 20/1 kl 15.30 -16.45

Anmälan kan göras på sv.se/vindeln eller via telefon 0933 10656