Djur, natur & miljö

Kurs börjar när tillräckligt många deltagare är anmälda, litteratur och provavgifter tillkommer.


Det studiematerial som används är boken Jägarskoleboxen, som är utarbetad av Svenska Jägarförbundet, samt komplementet Jaktlagstiftningen.

Jägarexamen består av en teoretisk del. Det är viktigt att vara väl förberedd när man skall avlägga prov. Den teoretiska delen är omfattande och kräver en del läsning och förberedelser.

Provet för jägarexamen ligger helt utanför Jägarskolan. Examinering sköts av provledare som är utsedda av Naturvårdsverket. Räkna därför med att kostnad i samband med provtillfället 850 kr tillkommer. Kurs börjar när tillräckligt många deltagare är anmälda, litteratur och provavgifter tillkommer.