Musik, teater

För dig som har sluttat jobba!

Spelar du något instrument?
Är jazzen din stil?
eller har du alltid velat lära dig spela jazz?

Vi lär oss om samtliga instruments olika funktion, om hur man "bygger upp låtar" och deras struktur, om improvisation, om olika historiska perspektiv...

Vi avslutar kursen med en liten konsert inför publik!