Transport

Kanalintyg ger dig, tillsammans med förarintyg och båtpraktik, behörighet att färdas på de inre vattenvägarna i Europa.

Förutom kanalintyget måste du också ha minst förarintyg inklusive båtpraktik och SRC båtradio och vara minst 16 år för att få behörighet att färdas på de europeiska vattenvägarna.

Kursupplägg: En träff/vecka under tre veckor som innehåller: Fartygsljus och dagersignaler , nödsignaler ,Ljudsignaler , sjömärken och sjövägsmärken , sjövägsregler , förtöjning , förhindrande av miljöförstöring m.m.

Kostnader för provskrivning och kursmaterial tillkommer

Start vid full grupp