Transport

Kanalintyg ger dig, tillsammans med förarintyg och båtpraktik, behörighet att färdas på de inre vattenvägarna i Europa.

Förutom kanalintyget måste du också ha minst förarintyg inklusive båtpraktik och SRC båtradio och vara minst 16 år för att få behörighet att färdas på de europeiska vattenvägarna.

Kursupplägg: En träff/vecka under tre veckor som innehåller: Fartygsljus och dagersignaler, nödsignaler, ljudsignaler, sjömärken och sjövägsmärken, sjövägsregler, förtöjning, förhindrande av miljöförstöring m.m.

Kostnader för provskrivning och kursmaterial tillkommer.

Start vid full grupp.