Hantverk & konst

På den här kursen får du skapa ditt eget personliga skaft och tillhörande
hölje. Du får en vacker kniv att använda till jakt, fiske, svamp m m.

Tag med eget knivblad