Hantverk & konst

Knyppling är en form av handarbete och används bland annat för att tillverka spets. Det är en textil teknik som bygger på att trådar parvis korsas och vrids varigenom mönster bildas.

I den här gruppen är både du som nybörjare och du som redan kan knyppla välkommen. Våra ledare hjälper dig att utifrån dina kunskaper utveckla ditt knypplande.

Upplägg
Vi träffas varannan vecka.

Kursmaterial
Knyppeldyna finns att låna på plats. Ange gärna vid anmälan om du har egen eller önskar låna. Mönsterkostnad kan tillkomma.

Frågor
Rörande anmälan/faktura: 090-125585, umea@sv.se
Rörande kursinnehåll/upplägg: Susanne Hjort ; susanne.hjort@sv.se, 072-595 49 24

Bra att veta
Startdatum är preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar. Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.