Hantverk & konst


Beskrivning
Knyppling är en form av handarbete och används bland annat för att tillverka spets. Det är en textil teknik som bygger på att trådar parvis korsas och vrids varigenom mönster bildas.

I den här gruppen är både du som nybörjare och du som redan kan knyppla välkommen. Våra ledare hjälper dig att utifrån dina kunskaper utveckla ditt knypplande.

Samma kurs går även kvällstid, på torsdagar.

Kursmaterial
Knyppeldyna finns att låna på plats. Mönsterkostnad kan tillkomma.

Frågor
Clara Nordlund, clara.nordlund@sv.se
090-125585

Bra att veta
Startdatum är preliminärt och kan bli framflyttat om vi behöver få in fler anmälningar. Observera att vi inte skickar någon bekräftelse på anmälan via e-post direkt efter anmälan. Vi skickar kallelse/faktura 1-2 veckor innan kursstart.