Hantverk & konst

Konstklubben är till för dig som vill testa olika konstnärliga uttryck till exempel akvarell eller metalltråd. Kursen inleds med en lärarledd träff och fortsätter sedan självständigt. Vi tillhandahåller material och lokal.

Bra att veta
Kursen är gratis och börjar när det finns minst fem deltagare. Kallelse skickas senast en vecka innan kursstart.

Frågor
susanne.hjort@sv.se
090-125585 / 072- 595 49 24