Under Nybyggarveckan demonstrerar Laila Eliasson gamla tiders sätt att locka på kor, får och getter med näverlur och kulning. Lämplig plats för att lyssna är övre delen av Storgatan.