Djur, natur & miljö, Hållbar utveckling

Välkommen till en frukostföreläsning med Markku Rummukainen som är professor i klimatologi vid Lunds universitet och klimatrådgivare på SMHI, tillika Sveriges kontaktperson för FN:s klimatpanel IPCC. Han har forskat om klimatförändringar i nästan 25 år. Han medverkar även i FN:s klimatförhandlingar och Sveriges klimatpolitiska råd.

Under den här föreläsningen kommer du att få en överblick över vad IPCC skriver i sin senaste rapport och du får möjlighet att ställa frågor till någon som har mycket kunskaper inom området.

Detta är ett samarbete mellan Energi- och klimatrådgivarna, Umeå kommun och Studieförbundet vuxenskolan under Västerbottens SEE-vecka.