Djur, natur & miljö

Styr viltet från produktionsgrödorna. Genom att t ex anlägga en viltåker kan du skapa både foder och skydd för viltet, samtidigt som du minskar skador på produktionsgrödor. Med denna kurs får man tips och idéer om hur man på ett bra sätt kan bidra till en bättre viltvård och öka din chans att locka vilt till din jaktmark.

Välkommen med dina frågor eller anmälan!