Transport

En kurs som leder till kustskepparintyg innehåller teoretisk utbildning i bland annat navigation, sjövägsregler och båtlivskunskap. Efter att du har tagit kustskepparexamen har du tillräckliga kunskaper för att framföra ett fritidsfartyg (”12×4 m”) i mörker och i dagsljus med nedsatt sikt.

Du får de kunskaper du behöver för att göra en längre färd utomskärs.

Kursinnehåll: instrumentnavigering, mörkernavigering, säkerhet ombord samt sjösäkerhet för gång utomskärs och på öppet vatten m.m.

Efter avslutad kurs anordnas examination för Kustskepparintyg, kostnad 450 kr som betalas direkt till provförrättaren.

Efter Kustskepparintygskursen har du möjlighet att ta Fartygsbefälexamen klass 8.

Gruppen träffas en gång i veckan.
Teori blandat med praktiska övningar och sjökortsarbete.
Båtpraktik och förarbevis båt krävs för att att få Kustskepparintyg

Ledare:
Sven-Erik Mattjus

Material:
Vi använder nedanstående kursmaterial vilket kan beställas från "Nautiska Magasinet" http://www.nautiska.se/
Nautisk linjal 40cm
Transportör M888 27cm
Passare M91 18,5cm
Kort1 Symboler och Förkortningar
Kursboken Fritidsskepparen
Arbetsbok för kustskepparintyget
Övningssjökort Kustskeppare 61/93

Beställ kursmaterialet så att ni har det innan kursstart.