Hantverk & konst, Transport

Under sakkunnig ledare får du möjlighet att lära dig mer om ett gammalt sjömansarbete. Under kursen får du lära dig olika knopar och stekar, splitsning av rep, olika valknopar och mattor. Vi jobbar i en liten grupp så att ledaren ska hinna med alla deltagare.