Du får lära dig hjärt- och lungräddning och hur man hanterar en hjärtstartare, vad du kan göra om du hamnar i en krissituation och hur du hanterar riskfyllda situationer .Kursen är uppdelad på två tillfällen och du ska vara med på båda. SV bjuder på fika!