Samhälle

Information/ föreläsning om hur vi själva ska klara oss i minst en vecka (rekommendation från MSB).

Vad gör vi om krisen är ett faktum, det vill säga vi är utan el och vatten.
- Vi är skyldiga att klara oss i en hel vecka, säger Hans Granqvist från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

På ett underhållande och lättsamt sätt informerade Anders Broberg, Civilförsvarsförbundet, om hur hushåll är skyldiga att klara sig en hel vecka om det blir kris. Datoriseringen har medfört att elsystemet är hyperkänsligt, och exempelvis en solstorm kan i värsta fall slå ut all el över hela Sverige. Då gäller det att kunna värma åtminstone en del av en lägenhet och att ha mat hemma, eftersom det kan vara omöjligt att handla.

- Säkrare Seniorer - dvs Hur man hanterar riskfyllda situationer
- Fallrisker inom-och utomhus
- Hjälpmedel
- Simkunnighet hos vuxna
- Förebyggande åtgärder för att minska risken för olyckor

Efter informationen har du möjlighet att gå en kurs i hjärt- och lungräddning kl. 14.00, separat anmälan krävs.

Föreläsare: Bengt Broberg 070-563 37 36
(Civilförsvar i beredskap)