Hälsa & välbefinnande

Vill du skaffa dig mer kunskap om din sköldkörtelsjukdom
och hur är det att leva med denna komplexa sjukdom.
Tillsammans jobbar vi utifrån Helle Sydendals bok: Få livet tillbaka.
Boken går igenom allt från symtom, prover till att få rätt medicin,
rätt dos och idéer till samtal med din läkare.

När: Kursstart hösten 2020, tid meddelas senare
Ledare: Monica Ögren
Max 8 deltagare

Observera!
Alla beställer hem sin egen bok, Få livet tillbaka av Helle Sydendal.
Finns att beställa på Adlibris.

Verksamhet under Covid-19 pandemin
Eftersom det finns en samhällsspridning av Coronaviruset, Covid-19 kan inte SV garantera en smittfri miljö.
I enlighet med Folkhälsomyndighetens råd uppmanar vi dig som känner dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber att låta bli att träffa andra människor och därmed också stanna hemma från vår verksamhet.
Om du tillhör riskgrupp eller är 70 år eller äldre avråder vi dig från att delta i våra kurser med fysiska träffar just nu.
Vi uppmanar dig att ha god handhygien, hålla avstånd och undvika att skapa trängsel när du deltar i kursen.
För att minska risken för smittspridning anpassar SV kursernas upplägg. Vi begränsar antalet deltagare och möblerar för att det ska gå att hålla avstånd i undervisningsrummet.