Data & IT

WordPress är gratis att använda. Det bygger på open source-kod, vilket innebär att vem som helst fritt får använda och modifiera koden. Koden bygger på ett programmeringsspråk som heter PHP. Tillsammans med en MySQL-databas bildas grunden för WordPress.

I den här kursen får du lära dig alla grunder för att göra din egen blogg eller företagssida med bilder och information. Medtag egen bärbar dator.

För ner information om kursen ring 0914-55140.