Data & IT

WordPress är gratis att använda. Det bygger på open source-kod, vilket innebär att vem som helst fritt får använda och modifiera koden. Koden bygger på ett programmeringsspråk som heter PHP. Tillsammans med en MySQL-databas bildas grunden för WordPress.

I den här kursen får du lära dig alla grunder för att göra din egen blogg eller företagssida med bilder och information. Medtag egen bärbar dator.

Verksamhet under Covid-19 pandemin
Eftersom det finns en samhällsspridning av Coronaviruset, Covid-19 kan inte SV garantera en smittfri miljö.
I enlighet med Folkhälsomyndighetens råd uppmanar vi dig som känner dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber att låta bli att träffa andra människor och därmed också stanna hemma från vår verksamhet.
Om du tillhör riskgrupp eller är 70 år eller äldre avråder vi dig från att delta i våra kurser med fysiska träffar just nu.
Vi uppmanar dig att ha god handhygien, hålla avstånd och undvika att skapa trängsel när du deltar i kursen.
För att minska risken för smittspridning anpassar SV kursernas upplägg. Vi begränsar antalet deltagare och möblerar för att det ska gå att hålla avstånd i undervisningsrummet.