Historia & Konsthistoria

Välkommen till en föreläsning om kulturpersonligheten Lisa Johansson. Vi får höra Laila Eliasson berätta om hennes hårda uppväxt på ett skogstorp i Västerbottens inland till att bli erkänd konstnär, författare och folklivsforskare. Dessutom var hon under många år föreståndare för Vilhelmina museum. Arrangemanget genomförs i samarbete med nättidskriften Västerbotten förr & nu.