Samhälle

Män (för jämställdhet) genomför endagars medlemsutbildningar men alla kan inte avvara en hel dag och därför behövs alternativ. Denna cirkel är ett förslag till detta alternativ.

Träffarnas planering är som följer:

Träff 1 MÄNs idéplattform o historik

-MÄN initierades av män i rädda barnens riksstyrelse genom 2 upprop 1993 där de blev förbannade på de våldtäkter och den etniska rensning som förekom under Balkankriget.
- Vad står i Idéplattformen? Samt i positionsdokumenten om pornografi, antirasism och etiska policy

Träff 2 Idéplattform och positionsdokument forts + MÄNs Projekt nationellt och internationellt
- Vilka projekt bedriver MÄN i egen regi och i samverkan med andra organisationer lokalt, nationellt och internationellt

Träff 3 Lilla o stora rummet

- Vad menas med trygga rum
- Hur kan en aktivera sig och vilka verktyg finns tillgängliga.

Träff 4 studiecirkelmetodik

- Vad är en studiecirkel och vad är den bra för? Vad är skillnaden mellan bildning och utbildning? Vad är FIRO, KASAM samt VAK?

Cirkeln går varannan vecka.

Studiecirkeln anordnas av föreningen MÄN i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.