Kom och diskutera hur vi som medmänniskor kan jobba emot det våld som brukas i samhället. I MVP så jobbar vi tillsammans för att bli mer aktiva åskådare och bidra till en positiv utveckling av samhället. Alla är välkomna, oavsett vad du definierar dig som. Vid varje träff så kommer det att bjudas på fika.

Vi träffas varannan vecka.

Studiecirkeln anordnas av föreningen MÄN i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.