Djur, natur & miljö

Start måndag 30/5. Därefter 31/5, 7/6 och 8/6. 1 teoretisk kväll på Vuxenskolan, 3 kvällar ute i praktik. Ev. gör vi någon fler timme i skogen på kvällstid om deltagarna kan komma ifrån lite tidigare.
Examinationen görs fre 10/6 (skriftligt) och lör 11/6 (praktiskt).

Lär dig att hantera motorsågen rätt och säkert i skogen.
Alla som använder motorsåg i annat fall än på sin egna privata mark måste enligt lag ha motorsågskörkort (om du t.ex hjälper grannen måste du ha kortet).

Den här utbildningen ger dig de teoretiska kunskaper (tillämpliga lagar och regler, säkerhetsföreskrifter, skyddsutrustning) och praktiska färdigheter (skötsel, handhavande, arbetsteknik) som krävs för att kunna använda motorsåg på ett säkert och ergonomiskt sätt och för att ta motorsågskörkort nivå A och B.
Motorsågskörkort nivå A, Motorsågning
Syfte och mål:
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten. (Observera att trädfällning och kapning av träddelar i spänn inte ingår).
Motorsågskörkort nivå B, Motorsågning
Syfte och mål:
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. (Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt).

Stor vikt läggs vid säkerhet, arbetsteknik och ergonomi.

Kursen avslutas med teoretiskt och praktiskt prov för nivåerna A+B, inför oberoende examinator från Säker Skog.

Kursmaterial
Motorsågsbok och kompendium. Materialkostnad totalt 350 kr tillkommer.

Utrustning
Deltagaren måste ha med egen personlig utrustning i form av:
• Godkänd hjälm högst 5 år gammal med hörselskydd och visir.
• Skor med sågskydd minst klass 1.
• Sågskyddsbyxor minst klass 1.
• Huggarblus/jacka eller varselväst EN 471 eller EN 20471.
• Handskar.
• Första förband.

• Motorsåg med fungerande skyddsanordningar.
• Reservkedja.
• Passande filar och mallar, verktyg för demontering av skärutrustning.
• Bränsle och olja.
• Gärna lyftkrokar och fällhjälpmedel i form av brytjärn eller kil/yxa/slägga, men det kan lösas med utlåning.

Bra att veta
- Kallelse skickas normalt sett ut 1-2 veckor innan kursstart, men kan komma att skickas ut med kort varsel.
- För att få delta i kursen ska du fylla 16 år samma kalenderår som kursen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med motorsågen förrän du har fyllt 18 år.
- Det går bra att delbetala kursen. Ifall du önskar göra det så meddela detta i meddelanderutan.

Välkommen med din anmälan!