Djur, natur & miljö

Den här kursen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt för nivå A och B.

Nivå A, Motorsågning
Kursen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten.

Nivå B, Trädfällning, grund
Kursen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning.

Kursen inkluderar praktiska och teoretiska prov. Godkända prov ger dig motorsågskörkort nivå AB. För att få delta i kursen ska du fylla 16 år samma kalenderår som kursen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med motorsågen förrän du har fyllt 18 år.

Egen utrustning krävs (motorsåg med kastskydd, skyddsutrustning).

Kurslitteratur från Skogsstyrelsen/Säker skog, Motorsågsbok, Studiehandledning och kompendiet Uthålligt skogsbruk för motorsågskörkort ingår i kurspriset.

Kursen kan komma att ställas in eller flyttas fram beroende på rådande restriktioner kring Covid-19.

Kursen är totalt fem sammankomster, 4 och 6 maj, kl.18-21 (teori), 13 och 15 maj, dagtid (praktik) samt 16 maj dagtid (examination).

Covid-19
Vi uppmanar dig att ha god handhygien, hålla avstånd och undvika att skapa trängsel när du deltar i kursen.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens råd uppmanar vi dig som känner dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber att låta bli att träffa andra människor och därmed också stanna hemma från vår verksamhet.

Om du tillhör riskgrupp uppmanar vi dig att överväga om du helt bör avstå från att delta i en kurs med fysiska träffar.