Djur, natur & miljö

Intresseanmälan Motorsågskurs nivå A och B, Kursen startar våren 2021 om tillräckligt många anmälda.

Nivå A, Motorsågning
Kursen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten.

Nivå B, Trädfällning, grund
Kursen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning.

Egen utrustning krävs (motorsåg med kastskydd, säkerhetsutrustning)

Examination ingår i kursen.

Ledare: Tommy Israelsson

Välkommen med din anmälan!