Djur, natur & miljö

Den här kursen ger dig de teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter som krävs för att kunna använda motorsåg på ett säkert sätt för nivå A och B.

Nivå A, Motorsågning
Kursen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten.

Nivå B, Trädfällning, grund
Kursen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som utöver nivå A krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning.

Kursen inkluderar praktiska och teoretiska prov. Godkända prov ger dig motorsågskörkort nivå AB. För att få delta i kursen ska du fylla 16 år samma kalenderår som kursen genomförs. Du får dock inte arbeta ensam med motorsågen förrän du har fyllt 18 år.

Egen utrustning krävs (motorsåg med kastskydd, skyddsutrustning).

Kurslitteratur från Skogsstyrelsen/Säker skog, Motorsågsbok, Studiehandledning och kompendiet Uthålligt skogsbruk för motorsågskörkort ingår i kurspriset.

Bra att veta
Kursen är upplag på 5 tillfällen.
Kontakt: Åza Westman 073-0694372