Djur, natur & miljö

Efter förfrågan så kör vi en till kurs i Motorsågskörkortet A+B vår när vi får ihop en grupp.

Lär dig att hantera motorsågen rätt och säkert i skogen.

Motorsågskörkortet är något för dig som aldrig arbetat med motorsåg eller att du arbetar med motorsåg och vill lära dig arbeta säkert och ergonomiskt. Arbetsmiljöverket ställer krav på teoretisk och praktisk dokumenterad utbildning för dig som inte arbetar på egen mark (hjälper du grannen måste du ha kortet). För företagare är kortet ett krav. Arbete utan detta intyg kan ge ett vite på 10,000 kr per användare.

Efter avslutad kurs avläggs teoriprov och en uppkörning för nivåerna A+B.

Motorsågskörkort nivå A, Motorsågning
Syfte och mål:
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse vanligt förekommande sågarbeten, t.ex. vedkapning och sågning i rent trä i samband med byggarbeten. (Observera att trädfällning och kapning av träddelar i spänn inte ingår).

Motorsågskörkort nivå B, Trädfällning, grund
Syfte och mål:
Utbildningen syftar till att ge de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid normalt skogsarbete såsom trädfällning, kvistning och kapning. (Observera att trädfällning av speciellt svåra träd, tillvaratagande av vindfällda träd och nertagning av fastfällda träd endast behandlas översiktligt).

För att delta i kursen måste du ha egen utrustning vid det praktiska övningarna.
Utrustning:
- Egen motorsåg.
- Hjälm med visir och hörselkåpor.
- Första förband.
- Varselväst eller huggarjacka med betäckning EN471.
- Godkända byxor klass 1,2 eller 3
- Skyddsskor/ stövlar
- Handskar

Litteratur (350 kr) ingår i deltagaravgiften.

För mer info om upplägget, kontakta kontoret tel 0940-55389.

Välkommen med din anmälan!