Transport

På denna kurs får du kunskap om att föra båt inomskärs, att läsa sjökort, utmärkning av farleder och grund, väjningsregler och sjövett.

Kostnad för litteratur och material tillkommer.

Efter avslutad kurs ges möjlighet att avlägga prov för behörig examinator och ta förarbeviset. Kostnad för det tillkommer.