Transport

Förarintyget är ett intyg som visar att innehavaren har teoretiska kunskaper att framföra en fritidsbåt inomskärs och i kustnära vatten.

Under kursen kommer du att få lära dig navigation, allmänt sjövett samt väjningsregler.
Det huvudsakliga syftet är att öka din säkerhet inom båtlivet till sjöss, oavsett om du seglar eller kör motorbåt. Med ett förarintyg kommer ditt båtliv tveklöst att förändras till det bättre: du kommer känna en säkerhet inför val av naturhamn, under tilläggning och när du navigerar i allmänhet. Det kommer inte bara att göra sjön säkrare för din omgivning utan också för dig och dina medpassagerare.

Du måste vara 12 år fyllda för att ta förarintyget.

Teori blandat med övningar och sjökortsarbete.

Efter avslutad kurs anordnas examination för Förarintyg. Kostnad för examination ingår inte i kursavgiften. Ca 625 kr som betalas direkt till provförrättaren. Kursen ger också behörighet att köra vattenskoter om den är slutförd före den 1 maj 2022. En ny lag om förarbevis för vattenskoter är föreslagen att gälla fr o m 1 maj 2022.