Djur, natur & miljö, Transport

Är du berörd av Norrbotniabanan?
Välkommen till informationskväll för berörda markägare. Under kvällen deltar Staffan Lundberg
(tid. lantmätare vid byggandet av Botniabanan), LRF:s lokalavdelning i Lövånger
Ida Nyberg, (LRF:s äganderättsjurist), Gustav Öhman och Mattias Lindmark (Norra Skogsägarna),
Magnus Norberg (jurist LRF Konsult) och David Boström (Lantbruksvärderare/jägmästare LRF
Konsult)

Under kvällen diskuterar vi frågor om:
• Rättigheter och skyldigheter
• Fastighetsbildning och genomförandeprocessen
• Allmänna ersättningsprinciper
• Ombudsfrågor
Kom och stärk dina kunskaper och ställ dina frågor. Vi bjuder på fika! (anmäl ev. allergier)

Sista anmälningsdag 15/11