Djur, natur & miljö

Är du nyfiken på eller har behov att anställa/ta emot en praktikant?

Häng med på vårt kostnadsfria webbinarium och inspireras av kollegors erfarenheter av att anställa utrikesfödd personal.

Nya nätverk är ett integrations- och arbetskraftsprojekt som drivs av LRF i samarbete med Tillväxtverket. Det huvudsakliga syftet är att möta behovet av arbetskraft som finns bland företagare i det gröna näringslivet genom att ta vara på utrikesföddas erfarenheter och drivkrafter. Projektet berör inte bara utrikesfödda utan även unga vuxna och personer som förlorat sitt jobb till följd av coronapandemin.

Frågor som lyfts är:
· Vad önskar du att du hade vetat innan du tog steget att bli arbetsgivare?
· Vad är viktigast att tänka på vid introduktion av en anställd?
· Vilken hjälp kan du få av projektet/arbetsförmedlingen?

Medverkar gör två företagare från Västerbotten, Arbetsförmedlingen och Erica Hansen för ”Nya nätverk”

Arrangörer
Arrangörer av webbinariet är LRF, Tillväxtverket, Nya Nätverk och Studieförbundet Vuxenskolan.

Frågor
Har du frågor om webbinariets innehåll kontakta Erica Hansen 072-999 33 10
Övriga frågor kontakta SV Umeå 090-12 55 85

Anmälan
Anmälan sker senast den 15 februari. Dagen innan Webbinariet skickas en möteslänk till den e-postadress du uppgivit i anmälan. Mötet kommer att ske via Teams och det går att delta via webbläsare eller appen.