Media & kommunikation

För dig som vill utveckla ditt skrivande! Har du en berättelse i dig? Något du upplevt? Hört talas om? Som berört dig, men inte riktigt vet hur du ska fånga läsarens själ?
I denna cirkel utforskar vi tillsammans i vår grupp språkets möjligheter genom t ex skrivövningar, rollspel och samtal om texter.

Syfte:
Att utveckla vårt språk, så att vi vet hur vi fångar, engagerar, berör och behåller våra läsare!

Kursen är på dagtid!

Metoder:
Skrivövningar, samtal, diskussioner, rollspel.

Ur kursinnehållet:
- Hur påverkas vi av orden?
- En händelse som berört mig”
- Samtal om en dikt som berört dig – positivt eller negativt.
- Beskriv föremålet: Vad berättar det? Vi samtalar kring uppgiften.
- Skrivövningar utifrån teman
-Vi provar att skriva poesi
- Vi bygger en historia utifrån en bild
m.m

Om cirkelledaren Ingalill-Johansson:
Bokstävernas fascination att påverka har alltid fascinerat cirkelledaren, från tidiga barnsben! Hon var en välkänd bokbärare på biblioteket hemma i Surte. I Skellefteå var hon mest känd för bokförlaget Artemis, som var bland de första i Sverige att erbjuda författarna att köpa sina upplagor. I början av 90-talet var Ingalill en av initiativtagarna till bok- och skrivarmässan Nordlitt, vars fadder var Sara Lidman.