Paper Tole (3D paper craft) -prova på!

Paper Tole (3D paper craft) -prova på!

Hantverk

OBS! INSTÄLLT PÅ GRUND AV SJUKDOM. NYTT TILLFÄLLEN KOMMER LÄNGRE FRAM.

Paper Tole (3D Paper Craft), en gammal vacker konstart där du skapar tredimensionellt. 6-8 skikt av likartade utskrifter skurna i olika delar med tålamod, bearbetas och sedan klistras bitarna ihop för att ge bilden ett verkligt sken av liv och en 3D effekt. Att skapa i Paper Tole är ett bra sätt att varva ner och vara i stunden.

Inför vår kurs som startar under våren välkomnar vi till ett prova-på-tillfälle.

Begränsat antal platser på denna prova på. Anmälan ger förtur.

Kursledaren
Mihiri Ekanayake kommer från Sri Lanka, där hon gått många kurser inom Paper Tole. I Sverige har hon haft flertalet utställningar och kurser.

Frågor
Malin Gruffman
malin.gruffman@sv.se
090-125585 / 072-595 49 24