Pappacirkel för separerade pappor

Pappacirkel för separerade pappor

Beteendevetenskap

Organisationen MÄN har bedrivit pappagrupper sen början av 2000-talet.
MÄNs vision är ett samhälle utan våld och det är visionen som är vår ledstjärna.

Fokus för cirkeln är reflektion och dialog.