Djur, natur & miljö, Trädgård, hus och hem

Välkommen till Västerbottens första permakulturdesigncertifikatskurs (PDC)!

Den här kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom permakultur och som vill ha ett certifikat i permakulturdesign. Kursen har ett internationellt fastslaget krav på innehåll och omfattar 72 timmar (90 studietimmar) lärarledd kursverksamhet. Dessutom genomför kursdeltagarna ett designarbete i mindre grupper. Eftersom den här kursen äger rum i Västerbotten har kursinnehållet anpassats för Västerbottens klimat och förutsättningar.


Kursen är organiserad kring fyra helger med mellanliggande träffar på en lärplattform samt ett designarbete. Helgträffarna äger rum mellan kl 8 och 17 på lördag och söndag. Sista helgen har vi planerat för en fest på lördagskvällen. Första träffen äger rum i Umeå på lördagen och i Bygdeåtrakten på söndagen.

18-19 maj
15-16 juni
24-25 augusti
5-6 Oktober 


Mer information
För detaljer kring kursen, se prospekt här!
Kan du inte öppna länken? Kontakta kursadministratör (se uppgifter nedan).


Avgift
Det går bra att delbetala kursen. Om du önskar detta, ange det i anmälan (i meddelandefältet). 


Kursledare
Kursen leds av ett kursteam och inkluderar Henrik Haller som är diplomerad inom permakultur av Nordiska föreningen för permakultur. Övriga personer i kursteamet har certifikat inom permakultur och flerårig egen erfarenhet av att praktisera permakultur.


Frågor
susanne.hjort@sv.se 090-125585 / 072- 595 49 24