Djur, natur & miljö

Efter starten av det här årets PDC-kurs öppnar vi nu en intresseanmälan för nästa år. Intresseanmälan är ej bindande.

Permakultur är ett holistiskt och ekologiskt designsystem som kan användas i många olika sammanhang inte bara för att designa odling och matproduktion utan också för ekologiskt hållbart byggande och omställning. Permakulturdesign använder sig av principer och metoder som visat sig långsiktigt hållbara, energisnåla och resilienta.

Vi planerar för en certifikatsgivande kurs med början våren 2020. Kursen omfattar fyra helger och mellanliggande webinarier, totalt 72 timmar. För att bli certifierad krävs också att ett designarbete genomförs. Detta arbete sker i mindre grupper.

Anmäl ditt intresse så att vi vet ungefär hur många som vill gå kursen, något som underlättar vårt planeringsarbete.

Förkunskaper
Du behöver inte ha några förkunskaper.

Kursmaterial
Kurslitteratur bekostas av varje enskild deltagare.

Kursledning
Kursledningen består av en inom permakultur diplomerad examinator och en grupp ledare med permakulturdesigncertifikat.

Bra att veta
För att få ett certifikat krävs närvaro under kursträffarna och ett godkänt designarbete.

Upplägg
Fyra helger, lördag och söndag i Umeå och kringliggande kommuner. Kursen kommer att innehålla både teoretiska pass, studiebesök och praktiska tekniker. Det kommer också att krävas enskilda studier mellan kursträffarna.

Kursavgift
Vi kommer att göra vårt yttersta för att kursavgiften ska bli så låg som möjligt och det kommer att finnas möjlighet att dela upp betalningen. Tyvärr vet vi i dagsläget inte hur hög avgiften kommer att bli. 2019 års avgift blev 6000 kronor.

Frågor
susanne.hjort@sv.se
090-125585 / 072- 595 49 24