Djur, natur & miljö, Hållbar utveckling

Välkommen till Västerbottens certifikatskurs i permakulturdesign (PDC)!


Permakultur är ett verktyg och designsystem för platser, från den lilla trädgården till den stora gården och baseras på ekologiska principer. Syftet är att skapa platsbaserade, hållbara, energibesparande och resilienta system.


Den här kursen riktar sig till dig som är nyfiken på permakultur eller vill fördjupa dina kunskaper inom permakultur och som vill ha ett certifikat i permakulturdesign. Kursen har ett internationellt fastslaget krav på innehåll och omfattar minst 72 timmar (90 studietimmar) lärarledd kursverksamhet. Dessutom genomför kursdeltagarna ett designarbete i mindre grupper. Eftersom den här kursen äger rum i Västerbotten har kursinnehållet anpassats efter Västerbottens klimat och förutsättningar.


Det är tredje året vi ger den här kursen och våra tidigare deltagare har varit mycket nöjda med kursens innehåll och ledarteamet. Några röster:
"Bra mix av teori och praktik"
"Otroligt inspirerande!"
"Jag tycker att hela kursen var jättebra!"
"Bra att träffa människor med samma tänk. Värdefullt!"
"Generösa och öppna ledare"
"Utvecklande och inspirerande program under kursen med teori och övning"


Upplägg
På grund av den pågående pandemin är 2021 års kurs anpassad efter de förutsättningarna. Kursen består av två lördagar digitalt via zoom samt tre helger utomhus. Dessutom blir det mellanliggande webbaserade seminarier och handledningstillfällen. Det kommer också att behövas enskilda studier mellan kursträffarna. Kursen innehåller teoretiska pass, studiebesök, gästföreläsningar och praktiska tekniker.


20 mars - introduktion till permakultur via zoom
22-23 maj - utomhusträff i Lantvallen (Bygdeå) och Sävar (Umeå)
19 - 20 juni - utomhusträff i Laxbacken (Robertsfors) och Hummelholm (Nordmaling)
21 - 22 augusti - utomhusträff i Yttre Åkulla (Bygdeå) och Mårtensfäboda (Ånäset)
23 oktober - redovisning av designarbeten med mera via zoom


Förkunskaper
Du behöver inte ha några förkunskaper.


Kursmaterial
Kurslitteratur bekostas av varje enskild deltagare.


Kursledare 
Kursen leds av ett kursteam och inkluderar Henrik Haller som är diplomerad inom permakultur av Nordiska föreningen för permakultur. Övriga ledare är Isak Lindberg, Jan Åberg, David Wiljebrand, Christofer Englin, Stina Hallström och Susanne Hjort. Alla ledarna i kursteamet har certifikat inom permakultur och flerårig egen erfarenhet av att praktisera permakultur.


Mer information
Mer information finns för nedladdning HÄR. Dokumentet innehåller en närmare presentation av innehållet, kursledarna, litteratur och kursschema samt praktisk information. Vi skickar också ut dokumentet till de som anmäler sig.


Avgift, rabatt och anmälan
Kursavgiften är 6000 kronor och det finns möjlighet att delbetala kursavgiften. Uppge om du önskar delbetalning vid anmälan. Anmälan är bindande (utöver vad som gäller för lagen om distansförsäljning). Om du inte får en mejlad bekräftelse på din anmälan inom några minuter, hör av dig till Susanne (kontaktuppgifter nedan). Medlemmar i LRF får 10% rabatt om de uppger medlemskap vid anmälan. Medlemmar under 28 år i LRF ungdom får gå två till priset av en (meddela vid anmälan).


Covid 19
Vi reserverar oss för att det kan bli ändringar i upplägget på grund av den pågående pandemin.


Frågor
Anmälan/faktura: umea@sv.se, 090-12 55 85
Innehåll/upplägg: susanne.hjort@sv.se, 072-595 49 24