Trädgård, hus och hem

Välkommen till Västerbottens certifikatskurs i permakulturdesign (PDC)! 


Den här kursen riktar sig till dig som vill fördjupa dina kunskaper inom permakultur och som vill ha ett certifikat i permakulturdesign. Kursen har ett internationellt fastslaget krav på innehåll och omfattar minst 72 timmar (90 studietimmar) lärarledd kursverksamhet. Dessutom genomför kursdeltagarna ett designarbete i mindre grupper. Eftersom den här kursen äger rum i Västerbotten har kursinnehållet anpassats för Västerbottens klimat och förutsättningar.


Det är andra året vi ger den här kursen och den första kursens deltagare var mycket nöjda med kursens innehåll och ledarteamet. Några röster:
- "Bra mix av teori och praktik" "Otroligt inspirerande!" "Jag tycker att hela kursen var jättebra!"
- "Bra att träffa människor med samma tänk. Värdefullt!"
- "Generösa och öppna ledare" "Utvecklande och inspirerande program under kursen med teori och övning"

Kursen är organiserad kring fyra helger med mellanliggande träffar via Skype och en lärplattform samt ett designarbete. Helgträffarna äger rum mellan kl 8.30 och 17.30 på lördag och söndag. Sista helgen har vi planerat för en fest på lördagskvällen. Första träffen är i Umeå på lördagen och i Bygdeåtrakten på söndagen.
14-15 mars
30-31 maj
22-23 augusti
17-18 oktober


Mer information


Vårt prospekt finns för nedladdning här. Prospektet  innehåller en närmare presentation av innehållet, kursschema, litteratur och kursledarna samt praktisk information. Vi skickar också ut prospektet till de som anmäler sig.


Avgift, rabatt och anmälan


Kursavgiften är 6000 kronor och det kommer att finnas möjlighet att delbetala kursavgiften. Om du anmäler dig före den 31 januari får du 500 kr rabatt. Anmälan är bindande (utöver vad som gäller för lagen om distansförsäljning).


Kursledare


Kursen leds av ett kursteam och inkluderar Henrik Haller som är diplomerad inom permakultur av Nordiska föreningen för permakultur. Övriga ledare är Isak Hultdin, Jan Åberg, David Wiljebrand, Christofer Englin och Susanne Hjort. Alla ledarna i kursteamet har certifikat inom permakultur och flerårig egen erfarenhet av att praktisera permakultur.


Frågor


susanne.hjort@sv.se
090-125585 / 072- 595 49 24