Djur, natur & miljö

Röjning teoretiskt.

- Röjning i praktik ute i skogen.
- Förståelse varför röjning är viktigt.
- Trädens biologiska förutsättningar.
- Stamval/ha Öka volym -kvalitetsproduktion.
- Genomgång av röjsåg, utrusning och filning.
- Praktisk handhavande av röjsåg.
- Ser ut träd som skall sparas.