Djur, natur & miljö

Den här kursen vänder sig till dig som vill ha en ökad kunskap för att kunna förvalta din skog på bästa sätt. Som kursledare har du Tommy Israelsson som är oerhört kunnig och erfaren och har i hela sitt yrkesliv arbetat inom skogsnäringen.

Han kommer bl.a att gå igenom teoretiskt varför röjning är så viktigt så att du får kunskap och förståelse för skogens skötsel och trädens biologiska förutsättningar. Du kommer också att få en genomgång av hur du gör bra stamval/hektar för att du ska kunna öka volym- och kvalitetsproduktionen men även vilka säkerhetsföreskrifter som gäller och var man kan hitta dem.

Du kommer att arbeta med olika arbetstekniker, exempelvis svepröjning i ungskog, hur du planerar din gång, hur du planerar en bra "målbild" över rätt stamantal. Du kommer också att få arbeta med mätlina (röjsnöre) och mätkäpp för att kontrollera resultatet av din skogsvård.
Man bör ha röjsågskort.

Välkommen till en lärorik kurs!
PGA Corona läge så kan det bli förändringar.