Djur, natur & miljö

Intresseanmälan Röjsågskurs nivå RA och RB, Kursen startar våren 2021 om tillräckligt många deltagare.

Nivå RA
Kursen ger dig grundläggande kunskaper för att klara ett säkert arbete med grästrimmer och röjning av sly, med fokus på praktiska övningsmoment för att du ska lära dig en bra arbetsteknik. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, hantering och skötsel av säkerhetsutrustning.

Nivå RB
Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete vid vanligt förekommande röjningsarbeten som skogsröjning och underväxtröjning. Genom praktiska övningsmoment får du lära dig enkelsnittsteknik med kontroll av fällriktning för klenare träd samt omlottsågningsteknik med kontroll av fällriktningen för lite grövre träd. Vi går även igenom allmänna säkerhetsbestämmelser, samt hantering och skötsel av säkerhetsutrustning.

Egen utrustning krävs (röjsåg, säkerhetsutrustning).

Examination ingår i kursen.

Ledare: Tommy Israelsson

Välkommen med din anmälan!