Djur, natur & miljö

Denna kurs erbjuds nästa gång våren 2021. Anmäl ditt intresse här. Vi kommer sedan att höra av oss till dig om tid och datum när dessa är fastställda. Du kan då bestämma om kursen passar dig och du har möjlighet att delta. Intresseanmälan är ej bindande.

______

Röjsågskörkortet är något för dig som aldrig arbetat med röjsåg eller att du arbetar med röjsåg men vill lära dig arbeta säkert och ergonomiskt.

Utbildningen ger deltagarna praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg vid röjningsarbeten. Kursen avslutas med en teoretiskt och praktiskt prov.

Kursen går igenom:
* Skyddsutrustning
* Säkerhetsföreskrifter
* Skötsel och vård av sågutrustning
* Arbetsteknik med olika skärutrustning
* Röjningsteori /stamval i mån av tid o intresse hos deltagarna.
* Kursen avslutas med teoretiskt och praktiskt prov för behörighet RA och RB.

Upplägg
Datum: Datum är ej satt ännu.

Medtag behövlig skyddsutrustning:
- Skogshjälm med ögonskydd o hörselkåpor
- Varselkläder på överkroppen märkta: EN471
- Stövlar eller kängor med godkänt sågskydd o tåhätta.
- Arbetshandskar.
- Ett första förband.
- I övrigt klädsel för vistelse i verkstads och skogsmiljö.

Medtag röjsåg med sele o utrustning.
Egen skaffning/förning.

Medtag egen lunch och fika. Möjlighet att värma mat finns.

Kurslitteratur
Vi använder boken "Röjsågning och annan skogsvårdteknik" + tillhörande studiehandledning. Litteratur finns att hämta hos Studieförbundet Vuxenskolan innan kursstart för att läsa på inför kurs. Du måste ha hunnit läsa alla litteratur till kursstart. Mer information i kallelse.

Kursledare
Svarte Swartling är utbildad kursledare inom Motorsågskörkort A-C samt Röjsågskörkort RA+RB och har hållit kurser hos SV och andra kursanordnare i många år.

Frågor
Anmälan/faktura: umea@sv.se, 090-12 55 85
Innehåll/upplägg: malin.gruffman@sv.se, 072-595 49 26