Djur, natur & miljö

Röjsågskörkortet är något för dig som aldrig arbetat med röjsåg eller att du arbetar med röjsåg men vill lära dig arbeta säkert och ergonomiskt.

Utbildningen ger deltagarna praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg vid röjningsarbeten. Kursen avslutas med en teoretiskt och praktiskt prov.

Kursen går igenom:
* Skyddsutrustning
* Säkerhetsföreskrifter
* Skötsel och vård av sågutrustning
* Arbetsteknik med olika skärutrustning
* Röjningsteori /stamval i mån av tid o intresse hos deltagarna.
* Kursen avslutas med teoretiskt och praktiskt prov för behörighet RA och RB.

Upplägg
Datum: Kvällarna tisdag 18 Maj + torsdag 20 maj + tisdag 25 maj + torsdag 27 maj, alla 18,00-21,00
+ lördagen 29 maj kl. 8,00-17,00.
Examinationen sker på lördagen.

Kursdatum kan komma att flyttas fram om läget kring Covid-19 inte skulle tillåta fysiska träffar alls eller om en alltför stor snömängd kvarstår. Vi meddelar anmälda deltagare direkt i sådant fall.

Medtag behövlig skyddsutrustning:
- Skogshjälm med ögonskydd o hörselkåpor
- Varselkläder på överkroppen märkta: EN471
- Stövlar eller kängor med godkänt sågskydd o tåhätta.
- Arbetshandskar.
- Ett första förband.
- I övrigt klädsel för vistelse i verkstads och skogsmiljö.

Medtag röjsåg med sele o utrustning till första träffen.
Egen skaffning/förning.

Medtag egen lunch och fika. Möjlighet att värma mat finns.

Kurslitteratur
Vi använder boken "Röjsågning och annan skogsvårdteknik" + tillhörande studiehandledning. Litteratur skickas till deltagaren några veckor innan kursstart. Kostnad 300 kr för litteratur tillkommer.

Kursledare
Svarte Swartling är utbildad kursledare inom Motorsågskörkort A-C samt Röjsågskörkort RA+RB och har hållit kurser hos SV och andra kursanordnare i många år.

Frågor
Anmälan/faktura: umea@sv.se, 090-12 55 85
Innehåll/upplägg: malin.gruffman@sv.se, 072-595 49 26

Covid-19
Denna kurs håller till främst utomhus och i de fall vi är inomhus möblerar vi för att det ska gå att hålla avstånd i kurslokalen. Vi uppmanar dig att ha god handhygien, hålla avstånd och undvika att skapa trängsel när du deltar i kursen.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens råd uppmanar vi dig som känner dig sjuk med symptom som snuva, hosta eller feber att låta bli att träffa andra människor och därmed också stanna hemma från vår verksamhet.

Om du tillhör riskgrupp uppmanar vi dig att överväga om du helt bör avstå från att delta i en kurs med fysiska träffar.