Djur, natur & miljö

Startar så fort vi har en grupp intresserade, vår/försommar 2020.

Lär dig hantera Röjsågen rätt och säkert i skogen!

Röjsågskörkortet ses av många som en bra grundkurs i skogsskötsel och skogsvård.
RA är den grundläggande nivån som man måste klara först. Den handlar om röjsågens skötsel och hantering och enklare röjningsarbeten som röjning av gräs och sly.
RB behandlar skogsröjning med betoning på arbetsteknik vid ungskogsröjning och underväxtröjning.

Vid kursen så behöver deltagaren ha med sig egen röjsåg, filar och skyddsutrustning för praktiska övningar.
Studiematerial ingår i avgiften.

Efter avslutad kurs avläggs examination för nivåerna RA+RB. Vid eventuell omexamination står deltagaren själv för avgiften.

Inga förkunskaper krävs. Mer info finns på www.sakerskog.se

Bra att veta
Om det blir få deltagare som anmäler sig kan du komma erbjudas plats i annan kommun. Vi kontaktar dig i så fall och du tar själv ställning till om du fortfarande vill vara med, eller om du vill avsäga dig din plats.
Det går bra att delbetala kursen. Ifall du önskar göra det så meddela detta i meddelanderutan.
Gruppen är liten och vi håller även teorin utomhus.

Välkommen med din anmälan!