Djur, natur & miljö

Utbildningen ger deltagarna praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg vid röjningsarbeten som till exempel och röjning av sly (under två meter) samt ungskogs-/underväxtröjning (över två meter) enligt de krav som ställs inom Säker Skog.

Utbildningen omfattar 24 timmar inklusive teoretiskt och praktiskt prov, vilka främst består av övningsmoment i fält.