Djur, natur & miljö

Detta är en intresseanmälan, vi kommer att kontakta er med ett datum för kursen. Då kan ni ta ställning till om kursen passar er

Kursen går igenom:

Skyddsutr.
Säkerhetsföreskrifter
Skötsel och vård av sågutr.
Arbetsteknik med olika skärutrustning
Röjningsteori / stamval i mån av tid o intresse hos deltagarna.
Kursen avslutas med teoretiskt och praktiskt prov.

Medtag behövlig skyddsutrustning:
Hjälm med hörselkåpor och ansiktsvisir alt. skyddsglasögon.
Varselkläder på överkroppen märkta: EN471 Stövlar eller kängor med
godkänt sågskydd o tåhätta.
Arbetshandskar.
Ett första förband.

I övrigt klädsel för vistelse i verkstads och skogsmiljö.
Medtag röjsåg med sele o utrustning
Medtag eget fika/förtäring.