Djur, natur & miljö

Röjsågskörkortet är något för dig som aldrig arbetat med röjsåg eller att du arbetar med röjsåg men vill lära dig arbeta säkert och ergonomiskt.

Utbildningen ger deltagarna praktiska färdigheter och teoretiska kunskaper för att klara ett säkert och effektivt arbete med röjsåg vid röjningsarbeten.

Kursen går igenom:
* Skyddsutrustning
* Säkerhetsföreskrifter
* Skötsel och vård av sågutrustning
* Arbetsteknik med olika skärutrustning
* Röjningsteori /stamval i mån av tid o intresse hos deltagarna.
* Kursen avslutas med teoretiskt och praktiskt prov för behörighet A och B.

Upplägg
Tis 8 okt kl 18,00-21,00 - Inomhus verkstadsmiljö
Ons 9 okt kl 18,00-21,00 - Inomhus verkstadsmiljö
Lörd 12 okt kl. 09.00-16,00 - Utomhus i röjskog
Sönd 13 okt kl. 09.00-16,00 - Utomhus i röjskog
Lörd 19 okt examination/provtillfälle kl. 09,00-13,00

Medtag behövlig skyddsutrustning:
- Skogshjälm med ögonskydd o hörselkåpor
- Varselkläder på överkroppen märkta: EN471
- Stövlar eller kängor med godkänt sågskydd o tåhätta.
- Arbetshandskar.
- Ett första förband.
- I övrigt klädsel för vistelse i verkstads och skogsmiljö.

Medtag röjsåg med sele o utrustning.
Egen skaffning.

Medtag eget fika/förtäring.

Kurslitteratur
Vi använder boken "Röjsågning och annan skogsvårdteknik" + tillhörande studiehandledning. Litteratur finns att hämta hos Studieförbundet Vuxenskolan innan kursstart för att läsa på inför kurs. Mer information i kallelse.