Samsiska slöjd-/berättarkvällar

Samsiska slöjd-/berättarkvällar

Hantverk & konst

Öppna samiska slöjd-/berättarträffar, varannan måndag. Vi slöjdar tillsammans med våra egna projekt, medtag eget material.
Ingen deltagaravgift.
Alla i åldern 13-99 år är välkommen! Kontakt: Johan Sandberg, tel 070-555 32 79.
I samarbete med Lycksele Sameförening