Hälsa & välbefinnande

Kursledare är Jenny Knecht som har praktiserat yoga i många år och flera gånger studerat yogan ingående i Indien under olika yogalärare. Jenny har alltid fascinerats av människans natur, velat förstå vad det är som styr sitt eget och sina medmänniskors beteende och välmående dvs. sambandet mellan kropp, tanke, känslor och själ. Hon har alltid sökt svar på frågan vad det är vi alla längtar efter.

Oavsett om hon i sitt arbete möter barn, ungdomar eller vuxna, är hennes intention att skapa ett tryggt rum för ökad kunskap, upplevelse och självkännedom på alla plan, genom att dela med sig av de verktyg och insikter som hennes egen livsresa gett i konsten att möta livet i såväl med- som motgång.

Så här beskriver Jenny själv Sattva Yogan:
Sattva på sanskrit betyder hel och yogaformen har sina rötter i den Himalayanska Vedantiska Tantriska traditionen. Sattva Yogan är utvecklad av Anand Mehrotra, uppvuxen i Himalaya/Indien, efter många års egna studier och forskning. Sattva Yoga är kraftfull och stillsam på en och samma gång.

När vi praktiserar Sattva Yoga arbetar vi framför allt med:
- HathaYoga/Asana: statiska och dynamiska variationer av yogaställningar samt vinyasaflöden
- Pranayama (andningstekniker för såväl energi som lugn)
- Kundalinikriyas (kombination av rörelse/andningsmönster/ljud från den tantriska traditionen)

Genom att utöva Sattva Yoga kan du:
- öka din styrka och vitalitet
- öka din kroppsmedvetenhet; samspelet mellan rörelse och andning, anspänning och avslappning
- öka din koncentrationsförmåga
- hitta ett inre lugn som hjälper dig att utveckla din intuition och leva med större medvetenhet och balans i dig själv

Förkunskaper
Alla är välkomna oavsett förkunskaper. I utövandet av Sattva Yogan är vi alla nybörjare varje gång vi ställer oss på mattan.

Välkommen till en kurs fylld av frihet, rörelse, djup, stillhet, utveckling, förändring, medkänsla, gemenskap, acceptans, visdom och glädje!

Bra att veta
Faktura/kallelse skickas ut ca en vecka i förväg.
Vill du dela upp din betalning på två eller tre gånger så skriv i meddelanderutan vid anmälan.
För mer information, välkommen att ringa Åza Westman 073-0694372.