Hälsa & välbefinnande

Är du långtidssjukskriven och trött på att gå hemma? En stor del av rehabiliteringen kan underlättas genom sociala kontakter. I en självhjälpsgrupp träffar du likasinnade med liknande erfarenheter av sjukskrivningar. Här kan du finna stöd och förståelse och vägar till ett friskare liv.